Segona part: com seran els humans durant els propers 100 anys

Principal Altres

Les properes sis dècades anuncien l'era de l'android i una crisi existencial col·lectiva humana. La supervivència dels més aptes informarà de les tendències de bellesa, ja que només els gens més forts podran suportar les dures condicions de la terra futura. Tancant el segle veiem de retorn al primigeni. Amb alguns humans que evolucionen cap a criatures etèries i altres que es transformen en animals, el segle següent es tanca amb l’esperança del futur del planeta. Així serà l’ésser humà dels anys 2058 a 2118.

2058-2068 La dècada androide adolescent

La fabricació d'Android ha superat la taxa de natalitat humana. Els primers d’aquesta mena són ara adolescents emocionalment intel·ligents que creen tota una nova generació d’android per als primers amors humans.

Per culpa de disminució de les taxes de fertilitat , una crisi documentada ja als anys seixanta, és un teixit bioenginyer que es pot combinar amb un androide. És possible que no puguem procrear, però podem dissenyar el nostre fill Android perfecte i ometre els anys que canvien els bolquers si ho decidim.